Školy a rodiče v prevenci poškozování pohybového aparátu dětí.

hodin prosezených během 9 let školní docházky
0
škol zapojených do projektu v každém kraji
0
cm je průměrný výškový rozdíl prvňáčků. Lavice a židle jsou většinou nastaveny pouze na jednu velikost dítěte
0
nastavena výška stolů ve třídě
0

JE TŘEBA ZAPOJIT ŠKOLY A RODIČE DO PREVENCE NEMOCÍ POHYBOVÉHO APARÁTU U DĚTÍ

Co se děje?

15 000 prosezených hodin na ZŠ

Stále roste podíl sezení, a to zejména u dětí školního věku (od nástupu do doby ukončení základní školní docházky – přibližně 15 000 hodin)

Prodlužuje se doba sezení i mimo školu

Počítač, televize, úkoly, mimo školní kroužky (vědomostní kroužky, aj.)

40% dětí má vadné držení těla

Zvýšený výskyt vadného držení těla, částečně způsobuje i nevhodně zvolný nábytek.

30 cm výškový rozdíl

Až 30 cm je výškový rozdíl u průměrných prvňáčků. Lavice a židle jsou nastaveny na jednu velikost dítěte.

Cíl projektu

zvýšit znalosti v oblasti péče o pohybový aparát

zlepšit vybavení ZŠ vhodným ergonomickým nábytkem

ukázat správné pohybové stereotypy a vhodná cvičení

Představení projektu

Reference ze škol

,,Program projetku "Ergonomie do škol" byl pro nás i žáky srozumitelný a poučitelný. Jsme velmi vděčni, že i jako malotřídní škola jsme se mohly tohoto programu zúčastnit. Paní lektorka byla výborně připravena a dokázala i malé žáčky zaujmout. Moc rádi se programu opět zúčastníme.“
Mgr. Hana Kárníková
ředitelka Základní škola, Kosičky, okres Hradec Králové
„Jako rodič, který řeší ergonomii svého pracoviště jsem velmi ocenila možnost ergonomicky posoudit i sezení dětí ve škole. Dcerka je drobná, a tudíž potřebuje sezení v lavici opravdu přizpůsobit. Spolu s paní ergonomkou, Mgr. Terezou Náplavovou Semrádovou, DiS. jsme si vše ukázaly, u jejich workshopů byli přítomni i zástupci školy, kteří tak mají možnost sezení upravit přesně na míru všem dětem. Na workshopech jsem velmi ocenila jejich formu, aktivní zapojení dětí a poutavé prezentace plné obrázků, které vše názorně vysvětlily. Dcera (2.třída) nejvíce vzpomíná na obrázky, jak se má správně sedět. Děkuji za tento skutečně smysluplný projekt. “
Mgr. Romana Fornusková
HR business partner, rodič žáka
„V projektu budeme moc rádi pokračovat i příští rok. Pro příští školní rok bych byla moc ráda, aby besedy absolvoval co největší počet tříd. Moc se nám totiž besedy líbily.“
Mgr. Kateřina Hocmannová
Mgr. Kateřina Hocmannová Učitelka anglického jazyka a dějepisu, metodička prevence 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49 příspěvková organizace
"Workshop ergonomie pro naši školu byl nejenom informativní, ale i inspirativní zážitek pro naše žáky i pedagogy. Během jednoho dne jsme získali ucelený pohled na správnou ergonomii při výuce a práci ve škole ve školních lavicích ale i u počítače. Obdrželi jsme cenné informace, ale také praktické tipy, jak vytvořit prostředí pro efektivní učení a prevenci zdravotních problémů spojených s dlouhodobým sezením. Děkujeme za interaktivní a přístupné vedení, které osvětlilo důležitost správných pracovních návyků. Těšíme se na další spolupráci a implementaci nově získaných poznatků do naší každodenní výuky."
Daniel Nam
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola
„Zapojení do projektu Ergonomie do škol nám otevřelo oči v oblasti, na kterou se často zapomíná. Správné nastavení lavic, správně držení těla dětí při sezení, cviky na protažení nebo třeba informace, jak si správně zabalit a nastavit školní batoh nebo aktovku nám pomáhají alespoň troškou přispět ke zdravému vývoji dětí. Je fajn, že existuje organizace, které se těmto tématům věnuje a šíří osvětu mezi dětmi i učiteli na českých školách. “
PhDr. František Grunt
Ředitel školy Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice

Zapojte do projektu i svoji školu.
Kontaktujte nás.

Mgr. Tereza Náplavová

Manažer projektu, Specialista v ergonomii

tereza.naplavova@ergonomiedoskol.cz

+420 602 329 632

Sledujte nás

Sponzor projektu

Odborný garant projektu