ZAPOJENÉ ŠKOLY

0
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ZŠ
0
TŘÍD V ZŠ
0
EDUKOVANÝCH STUDENTŮ

Školní rok 2023/2024

Základní škola Kratonohy

Naše škola je malotřídní, vyučují se zde žáci 1. až 5. ročníku ve třech odděleních. Docházejí k nám děti z obcí Kratonohy, Obědovice, Michnovka a dalších.

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Idea této školy je založena na respektu k síle vědění a toleranci k názorům druhých. Posílením individuality žáků vychováváme osobnosti, které si uvědomují sílu vlastního názoru, jsou tvořiví a schopni prosadit se i v netypických životních situacích. Absolvent GFK dosáhne složením maturitní zkoušky úplného středního vzdělání a je připraven ke studiu na různých typech vysokých škol u nás i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že standardní úroveň gymnaziálních předmětů je posílena v posledních dvou ročnících dalšími volitelnými semináři, měl by absolvent GFK převyšovat normu běžných gymnaziálních znalostí státních škol.

Školní rok 2022/2023

Základní škola Parentes

Základní škola a mateřská škola Parentes společně s rodinami podporuje rozvoj nadání svých studentů ve všech jeho rozměrech a neustále přispívá k jejich akademické, lidské a křesťanské formaci.

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice

Snahou vedení školy a pedagogického sboru je vytvořit pro žáky naší školy klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Vyučující se snaží uplatňovat nové formy výuky (výuka v blocích, individuální přístup k žákům). V prvních třídách je uskutečňován plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ, který je zajištěn osvědčenými formami výuky a optimálními prostorovými podmínkami. Všichni žáci naší školy se učí v příjemném prostředí, které je vybaveno moderním výškově stavitelným nábytkem a interaktivními tabulemi. Cílem je vytvoření přátelské tvůrčí atmosféry pro děti v úzké spolupráci školy a rodiny. Škola je pro rodiče otevřená, mohou se zúčastnit i výuky.

Zapojte i svoji školu do projektu.
Kontaktujte manažerku projektu Terezu Náplavovou.

Mgr. Tereza Náplavová

Manažer projektu, Specialista v ergonomii

tereza.naplavova@ergonomiedoskol.cz

+420 602 329 632